Για επιστροφές μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλέφωνο 201 6610400 ή στο info@horsetack.gr με θέμα «ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ-(ονο/νυμο)».

Οι επιστροφές γίνονται δεκτές εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αγοράς.

Τα προϊόντα προς επιστροφή θα πρέπει να βρίσκονται στην αρχική τους κατάσταση, συνοδευόμενα από την συσκευασία τους και τις ετικέτες τους, χωρίς σημάδια χρήσης.

Οι επιστροφές δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν για προϊόντα σε συμπίεση, υγρής μορφής, συκευασίες τροφίμων ή προϊόντα ειδικής παραγγελίας στα μέτρα του πελάτη (customade).

Τα προϊόντα στα οποία εντοπίστηκε κάποιο κατασκευαστικό λάθος εντός 5 ημερών από την αγοράς τους και δεν χρησιμοποιήθηκαν, μπορούν να επιστραφούν χωρίς επιβαρύνσεις, με σκοπό να ελεχθούν από τον κατασκευαστή και σε περίπτωση που η εταιρία κρίνει ότι υπάρχει λάθος σε αυτό, η αξία του προϊόντος επιστρέφει σε μορφή πιστωτικού στον πελάτη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις επόμενες αγορές του/της.

Δεν πραγματοποιούνται επιστροφές χρημάτων. Εκδίδεται πιστωτικό προς τον πελάτη με ισχύ 90 ημερολογιακών ημερών (3 μήνες).