1. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ
 • . Για να προχωρήσετε ως Πελάτης (εφεξής «πελάτης») σε μία παραγγελία θα πρέπει να έχετε συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας σας (άρθρο 8, ΕΕ 2016/679), την οποία καλείστε να επιβεβαιώσετε κατά την διαδικασία αποδοχής των όρων χρήσης, και να είστε πελάτης λιανικής.
 • . Για την παραγγελία θα πρέπει να διαθέτετε ηλεκτρονική διεύθυνση , πρόσφατα ενημερωμένο λειτουργικό πρόγραμμα περιήγησης (Safari-Mozilla-Microsoft Explorer) ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιείτε εύκολα όλες τις λειτουργίες της σελίδας.
 • . Οι γενικοί όροι πώλησης πρέπει να ελέγχονται ηλεκτρονικά από τον πελάτη πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αγοράς. Με το τετραγωνίδιο που βρίσκεται ακριβώς αριστερά από το πλήκτρο «ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ», ο πελάτης θεωρείται ότι έχει διαβάσει και αποδεχθεί τους γενικούς όρους πώλησης. Κάνοντας κλικ στο πλήκτρο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ», ο πελάτης επιβεβαιώνει την παραγγελία του μέσω διαδικτύου και δέχεται ανεπιφύλακτα και συμφωνεί να δεσμεύεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και συμφωνεί ότι δεν θα ισχύουν άλλοι όροι και προϋποθέσεις για την αγορά, γραπτώς με τον Πωλητή (εφεξής «πωλητή»). Πριν από την ολοκλήρωση της αγοράς του ο πελάτης μπορεί να διορθώσει και να τροποποιήσει τυχόν προσωπικά δεδομένα (όνομα, διεύθυνση κ.λπ.) που παρέχονται.
 • . Η παραγγελία του πελάτη θεωρείται ως προσφορά στον πωλητή για την αγορά των παραγγελθέντων προϊόντων. Το ηλεκτρονικό μήνυμα που αποστέλλεται από τον πωλητή μετά την παραλαβή της παραγγελίας και περιέχει περίληψη της, συνιστά απλώς μία απλή αναγνώριση από τον πωλητή ότι έλαβε την παραγγελία.

Η σύμβαση θεωρείται ότι συνάπτεται μόλις ο πελάτης λάβει επίσημη παραγγελία και επιβεβαίωση αποστολής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η οποία θα πρέπει να γίνει μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από την παραλαβή της παραγγελίας από τον πωλητή. Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης αποτελεί την αποδοχή από τον πωλητή της παραγγελίας του πελάτη και ο πωλητής υποχρεούται να πουλήσει και να παραδώσει τα προϊόντα.

Είτε στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωσης είτε με άλλο τρόπο με επακόλουθο ηλεκτρονικό μήνυμα που επιβεβαιώνει την αποστολή των προϊόντων, θα αποσταλεί στον πελάτη ένα ηλεκτρονικό μήνυμα το οποίο θα περιλαμβάνει τον αριθμό αποστολής του δέματος καθώς και την απόδειξη ή τιμολόγιο αγοράς σε μορφή pdf καθώς και μία υπερσύνδεση με τους όρους χρήσης και πώλησης που ισχύουν ώστε ο πελάτης να μπορεί να διατηρεί μόνιμο αντίγραφο αυτών των όρων και προϋποθέσεων.

Ο πελάτης συνιστάται να εκτυπώνει και να διατηρεί αντίγραφο των γενικών όρων, καθώς και περιγραφή και προδιαγραφές των προϊόντων που αγοράζονται.

 • . Η σύμβαση θεωρείται ότι συνάπτεται στον τόπο, όπου βρίσκονται οι κεντρικές υπηρεσίες του πωλητή. Εκτός από την περίπτωση που ο πωλητής εμποδίζεται από την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης εξαιτίας γεγονότων που δεν υπόκεινται στον έλεγχό του, ο πωλητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να προμηθεύσει τα προϊόντα που έχει παραγγείλει ο πελάτης, μετά την πληρωμή της τελικής τιμής από τον πελάτη.
 • 1στ. Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας ενός προϊόντος που αγοράσατε (αφορά πληρωμή με πιστωτική κάρτα), λόγω μη αποθέματος ή μη ενημέρωσης του ηλεκτρονικού καταστήματος, θα σας επιστρέφεται το ποσό της αγοράς στον λογαριασμό της κάρτας που χρησιμοποιήσατε στη συναλλαγή σας.
 • . Σε περίπτωση που τα στοιχεία αποστολής τα οποία συμπληρώσατε στην φόρμα παραγγελίας είναι λανθασμένα, και χρησιμοποιήθηκαν στην αποστολή της παραγγελίας σας με αποτέλεσμα η αποστολή να μην μπορέσει να παραδοθεί σε εσάς, τότε επιβαρύνεστε με τα έξοδα της αποστολής και το υπόλοιπο ποσό της αγοράς πιστώνεται σε τραπεζικό λογαριασμό που πρέπει να αποστείλετε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση info
 • . Οι τιμές των προϊόντων είναι αυτές που αναγράφονται στην σελίδα, περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. και μπορούν να μεταβληθούν χωρίς ενημέρωση.

 

 1. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ
 • . Οι λιανικές τιμές των προϊόντων (εφεξής «λιανική τιμή») που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα εκφράζονται σε ευρώ. Ο δικτυακός τόπος αναφέρει σαφώς τις τιμές λιανικής για κάθε προϊόν, περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η συνολική τιμή αγοράς (εφεξής «τελική τιμή») θα αποτελείται από το άθροισμα της λιανικής τιμής, του Φ.Π.Α. και του κόστους αποστολής και παράδοσης των προϊόντων από ταχυμεταφορείς (couriers) ή / και μεταφορείς που προσλαμβάνονται από τον πωλητή. Ο πελάτης αναγνωρίζει ότι γνωρίζει ότι επιβεβαιώνοντας την εντολή αγοράς θα υποχρεωθεί να πληρώσει την τελική τιμή, όταν επιβεβαιωθεί από τον πωλητή η παραγγελία.

Τα έξοδα αποστολής συμπεριλαμβάνονται και καθορίζονται στην τελική τιμή και, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά και με την απαγόρευση ειδικών προσφορών που προσφέρονται περιστασιακά από τον πωλητή, επιβαρύνουν τον πελάτη. Ο πελάτης θα ειδοποιηθεί για την τελική τιμή πριν ζητηθεί από αυτόν να επιβεβαιώσει την παραγγελία κάνοντας κλικ στο κουμπί «ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ».

 • . Εάν τα προϊόντα πρόκειται να παραδοθούν εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «Ε.Ε.»), ο πελάτης μπορεί να υπόκειται σε εισαγωγικούς δασμούς και φόρους, θα εισπραχθούν όταν τα προϊόντα φτάσουν στον προορισμό τους. Οι τυχόν χρεώσεις για εκτελωνισμό ή / και για τυχόν φόρους που επιβαρύνουν, επιβαρύνουν μόνο τον πελάτη. Ο πελάτης καλείται να επικοινωνήσει με το τοπικό τελωνείο για τις απαραίτητες πληροφορίες. Ο πελάτης θεωρείται ότι είναι ο εισαγωγέας των προϊόντων και πρέπει συνεπώς να συμμορφώνεται με όλους τους σχετικούς εθνικούς νόμους και κανονισμούς της χώρας στην οποία παραδίδονται τα προϊόντα.
 • . Παρά τις βέλτιστες προσπάθειες του πωλητή, κάποιο προϊόν (-τα) στην ιστοσελίδα μπορεί να είναι εσφαλμένο. Με την παραλαβή της παραγγελίας, ο πωλητής θα επαληθεύσει την τιμολόγηση πριν από την πληρωμή. Αν η πραγματική λιανική τιμή, δηλαδή η τιμή που ο πωλητής αποφάσισε να χρεώσει για ένα συγκεκριμένο προϊόν, είναι υψηλότερη από την λιανική τιμή, που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα, ο πωλητής θα επικοινωνήσει με τον πελάτη για να διερευνήσει εάν ο πελάτης θέλει να αγοράσει το προϊόν στην σωστή τιμή λιανικής. Εάν η πραγματική λιανική τιμή είναι χαμηλότερη από τη λιανική τιμή στην ιστοσελίδα, θα χρεωθεί μόνο το μικρότερο ποσό και θα παραδοθεί το προϊόν.
 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
 • . Ο πωλητής θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διατηρήσει τον ιστότοπο όσο το δυνατόν πιο ενημερωμένο σχετικά με την διαθεσιμότητα των προϊόντων και θα ελέγξει την διαθεσιμότητα του επιλεγμένου προϊόντος (ων). Ο πελάτης αναγνωρίζει ρητώς την επιλογή του πωλητή να επιβεβαιώσει μόνο εν μέρει την παραγγελία, αφού μπορεί ωστόσο να συμβεί ότι ορισμένα ή όλα τα επιλεγμένα προϊόντα που έχει παραγγείλει ο πελάτης δεν είναι διαθέσιμα. Σε αυτή την περίπτωση, η σύμβαση θα συναφθεί μόνο για το (τα) προϊόν (-τα) που πράγματι διατίθεται και επιβεβαιώνεται.
 • . Σε περίπτωση που κάποιο ή όλα τα παραγγελθέντα προϊόντα δεν είναι διαθέσιμα, ανεξάρτητα από το αν έχει ήδη επιβεβαιωθεί η παραγγελία του πελάτη, ο πωλητής θα επικοινωνήσει χωρίς καθυστέρηση με τον πελάτη και θα παραδοθούν μόνο τα διαθέσιμα προϊόντα. Η τιμή λιανικής για τα μη διαθέσιμα προϊόντα επιστρέφεται και αποκαθίσταται στην πιστωτική κάρτα του πελάτη η σε τραπεζικό λογαριασμό που ορίσει με ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση info@horsatack.gr. Εάν δεν είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα, ο πωλητής επιστρέφει και / ή αποκαθιστά τις χρεώσεις αποστολής.
 1. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Χωρίς να θίγονται τα δικαιώματα του πωλητή να επιτρέψει και να εφαρμόσει άλλες μεθόδους πληρωμής στο μέλλον, για να προσφέρει ένα ακόμη υψηλότερο επίπεδο εξυπηρέτησης στους χρήστες της ιστοσελίδας, ο πελάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι μπορεί να πληρώσει μόνο:

 • α) μέσω πιστωτικής κάρτας Visa ή Mastercard. Το ποσό της αγοράς αφαιρείται από το υπόλοιπο που είναι διαθέσιμο στον πελάτη την στιγμή που η παραγγελία επιβεβαιώνεται από τον Πωλητή και θα χρεωθεί στην συνέχεια κατά την αποστολή της παραγγελίας. Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι κατά την διαδικασία πληρωμής από την Visa, MasterCard η αρμόδια τράπεζα ενδέχεται να απαιτήσει την εισαγωγή ενός PIN ή κωδικού πρόσβασης κατά τη στιγμή της πληρωμής. Εάν αυτός ο κωδικός PIN ή ο κωδικός πρόσβασης δεν είναι γνωστός στον πελάτη, αυτός / αυτή καλείται να επικοινωνήσει με την τράπεζά του.
 • β) Με αντικαταβολή του τιμήματος με μετρητά με την παράδοση του δέματος.

Τα παραστατικά προς ιδιώτες (αποδείξεις λιανικής) άνω των 500,00€ και τα παραστατικά προς επαγγελματίες (τιμολόγια) άνω των 1,500,00€ δεν μπορούν να εξοφλούνται τοις μετρητοίς. Η αντικαταβολή ως μέθοδος πληρωμής δεν είναι διαθέσιμη για παραγγελίες εκτός Ελλάδας.

 • γ) Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας. Ο τραπεζικός λογαριασμός στον οποίο θα πρέπει να καταθέσετε το ακριβές τελικό ποσό της παραγγελίας σας, αναγράφεται στην επιβεβαίωση παραγγελίας, όπου και λάβατε με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Καταθέσεις μέσω του συστήματος Nexi/Alpha Bank δεν επιβαρύνονται με τραπεζικά έξοδα.  Από οποιαδήποτε διαφορετική τράπεζα χρεώνεστε το ποσό των εξόδων που χρεώνει η τράπεζα σας. Το ποσό που θα αποσταλεί προς τον τραπεζικό λογαριασμό της  HORSETACK HELLAS θα πρέπει να είναι το τελικό ποσό της παραγγελία σας χωρίς κάποια αφαίρεση εξόδων της τραπέζης σας.

Κατά την κατάθεση θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφερθεί ως δικαιούχος του λογαριασμού η HORSETACK HELLAS. Με την ολοκλήρωση του τραπεζικού εμβάσματος, παρακαλούμε να ενημερώσετε, είτε με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, είτε τηλεφωνικά την HORSETACK, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία παραγγελίας και αποστολής των παραγγελθέντων προϊόντων.

Παρακαλούμε σημειώστε, ότι η διαδικασία εξόφλησης μέσω τραπεζικού λογαριασμού θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, σε διαφορετική περίπτωση η παραγγελία θα θεωρείται άκυρη.

Σε περίπτωση επιστροφής χρημάτων από την HORSETACK λόγω ακύρωσης ή επιστροφής προϊόντων, πιστώνεται τραπεζικός λογαριασμός που θα μας υποδείξετε με αριθμό IBAN. Οποιαδήποτε τυχόν έξοδα χρεώσει η τράπεζα, στην οποία ανήκει ο λογαριασμός, σάς επιβαρύνουν.

 1. ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
 • . Ο πωλητής θα παραδώσει τα προϊόντα, τα οποία έχουν παραγγελθεί από τον πελάτη και επιβεβαιωθεί από τον πωλητή, στον πελάτη στην διεύθυνση που παρέσχε ο πελάτης στην εντολή αγοράς, μέσω ταχυμεταφορών ή / και μεταφορέων που προσλαμβάνονται από τον πωλητή. Η παράδοση θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά την πληρωμή της τελικής τιμής από τον πωλητή, όπως αναφέρεται στο e-mail επιβεβαίωσης που αποστέλλεται στον πελάτη, και σε κάθε περίπτωση, εφόσον η πληρωμή της τελικής τιμής θα ληφθεί εντός 30 (τριάντα) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωσης από τον πελάτη.
 • . Σε περίπτωση απουσίας του πελάτη κατά την παράδοση των αγαθών, ο ταχυμεταφορέας (courier) ή ο μεταφορέας θα αφήσει μία ειδοποίηση με λεπτομέρειες, για να επικοινωνήσει με τον ταχυμεταφορέα (courier) ή τον μεταφορέα, για να συμφωνήσει σε μία δεύτερη παράδοση.
 • . Κατά την παραλαβή των προϊόντων, ο πελάτης επαληθεύει ότι η συσκευασία και το προϊόν ή τα προϊόντα είναι άθικτα και ότι τα παραδοθέντα προϊόντα αντιστοιχούν στο προϊόν, που αναγράφεται στην επιβεβαίωση της παραγγελίας. Ο πελάτης πρέπει επίσης να αναφέρει αμέσως τυχόν παραβίαση ή βλάβη στην συσκευασία και στο προϊόν (-τα). Ο πελάτης καλείται να ενημερώσει τον πωλητή για τυχόν προβλήματα σχετικά με την παράδοση των προϊόντων, προκειμένου ο πωλητής να βελτιώσει τον ποιοτικό έλεγχο των παρεχόμενων υπηρεσιών, άμεσα ή / και μέσω τρίτων.
 • 5δ. Αναλυτικά χρεώσεις προς Ελλάδα και υπόλοιπο κόσμο.
 • *Πρόσθετη υπηρεσία αντικαταβολής για Ελλάδα 2,5€.
 1. Προς Ελλάδα

Δωρεάν Μεταφορικά προς όλους τους προορισμούς, από 200€ & άνω. Μεταφορικές υπηρεσίες: – Γενική Ταχυδρομική Courrier. – Για ογκώδη δέματα με επιλεγμένες εταιρείες μεταφορών.

Μεταφορική Χρόνος Βάρος Κόστος
ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ 2-5 εργ. ημέρες 0-5 kg 5€
ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ 2-5 εργ. ημέρες Κάθε επιπλέον κιλό 2€
 • 2. Προς Κύπρο
Μεταφορική Χρόνος Βάρος Κόστος
ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ 3-7 εργ. ημέρες 0-5 kg 25,00€
ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ 3-7 εργ. ημέρες 5-10kg 35,00€
ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ 8-12 εργ. ημέρες 10-20kg 45,00€
ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ 8-12 εργ. ημέρες 20kg + 55,00€
 • Αποστολές προς Ελλάδα για αγορές άνω των 200 ευρώ δωρεάν μεταφορικά με ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ανάλογα από τον όγκο της αποστολής.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία αποστείλετε μήνυμα στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση info@horsetack.gr ή καλέστε μας στο +30 66 10 400 Τρίτη εώς Παρασκευή 9:00-20:00.

. Σε περιπτώσεις δυσπρόσιτων προορισμών, όπου η παράδοση των εμπορευμάτων δεν μπορεί να γίνει κατ’ οίκον ή κατά την προσπάθεια παράδοσης δεν βρέθηκε στον τόπο ο παραλήπτης, τότε η παραλαβή θα πρέπει να γίνει από τον αγοραστή στο πλησιέστερο κατάστημα της ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ.

 

 1. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
 • 6.1. Μεταβείτε στη παρακάτω σελίδα και πληκτρολογήστε τον αριθμό voucher, που σας έχουμε αποστείλει μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος: https://www.taxydromiki.com/track
 • 2. Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης info@horsetack.gr ή τηλεφωνικά στο +30 210 66 10 400 Τρίτη εώς Παρασκευή 9:00-20:00.

 

 1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ
 • . Ο πωλητής δεν αναλαμβάνει καμμία ευθύνη για την καθυστερημένη ή μη παράδοση των αγαθών λόγω αιτιών ανωτέρας βίας, όπως ατυχήματα, εκρήξεις, πυρκαγιές, απεργίες ή / και παραλείψεις, σεισμοί, πλημμύρες ή άλλα παρόμοια γεγονότα.
 • . Ο πωλητής δεν θα είναι υπεύθυνος έναντι του πελάτη, εκτός από περιπτώσεις σκόπιμης πρόθεσης ή βαριάς αμέλειας, λόγω έλλειψης διαθεσιμότητας ή δυσλειτουργιών που σχετίζονται με την χρήση του διαδικτύου που είναι εκτός του ελέγχου του πωλητή.
 • . Ο πωλητής δεν θα είναι υπεύθυνος έναντι οποιουδήποτε μέρους ή τρίτου για ζημιές, απώλειες και έξοδα που προκύπτουν λόγω μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις της σύμβασης για τους λόγους, που αναφέρονται στους «Περιορισμούς Ευθύνης» και ο Πελάτης δικαιούται μόνο επιστροφή χρημάτων του ποσού που καταβλήθηκε.
 • . Ο πωλητής δεν αναλαμβάνει καμμία ευθύνη για την δόλια, παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση πιστωτικών καρτών ή άλλων μεθόδων πληρωμής από τρίτους, εφόσον αποδεικνύει ότι έλαβε όλες τις δυνατές προφυλάξεις σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές και την εμπειρία κατά την στιγμή της αγοράς και βασίστηκε σε συνηθισμένη επιμέλεια.
 • . Ο πωλητής δεν φέρει καμμία ευθύνη για την εσφαλμένη έκδοση των λογιστικών και φορολογικών εγγράφων και για τις καθυστερήσεις ή / και τις μη πραγματοποιηθείσες παραδόσεις ή για τυχόν επιπλέον έξοδα που υπέστη ο πελάτης λόγω ψευδών, εσφαλμένων ή φανταστικών δεδομένων που παρέσχε ο πελάτης.
 • 7στ. Ο πωλητής δεν φέρει ευθύνη, εκτός από περιπτώσεις σκόπιμης πρόθεσης ή βαριάς αμέλειας, για την μη διαθεσιμότητα οποιουδήποτε προϊόντος.

 

 1. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑ
 • . Σε περίπτωση ερωτήσεων, παραπόνων ή προτάσεων, ο πελάτης μπορεί να επικοινωνήσει με έναν αντιπρόσωπο της HORSETACK στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@horsetack.gr ή τηλεφωνικά στο +30 210 66 10 400 Τρίτη εώς Παρασκευή 9:00-20:00.
 • . Σε περιπτώσεις όπου η συσκευασία είναι αλλοιωμένη ή παρατηρείτε κάποια παραβίαση ή άνοιγμα σε αυτήν, τότε μπορείτε να μην προβείτε στην παραλαβή του δέματος και να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας τηλεφωνικά στον αριθμό +30 210 66 10 400
 • . Οποιεσδήποτε βλάβες και μη αλληλογραφία πρέπει να αναφέρονται εντός δύο (2) μηνών από την ανακάλυψή τους με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση info@horsetack.gr, διαφορετικά ο πελάτης θα χάσει τα δικαιώματα εγγύησης.

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
 • . Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν είστε ικανοποιημένοι με κάποιο προϊόν, όπου έχετε παραγγείλει, μπορείτε να το επιστρέψετε εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της φυσικής κατοχής του, κάνοντας οποιαδήποτε σαφή δήλωση μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση info@horsetack.gr, που να παρουσιάζει την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την σύμβαση, αφού βεβαιωθείτε ότι βρίσκεται (το εν λόγω προϊόν) στην αρχική του κατάσταση και δεν έχει υπάρξει οποιαδήποτε παρέμβαση, φθορά, χρήση πάνω σε αυτό.
 • . Το βάρος απόδειξης σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, όπως ορίζεται εδώ, ανήκει στον πελάτη. Για την τήρηση της προθεσμίας που ορίζεται πιο πάνω, αρκεί η κοινοποίηση της απόσυρσης να αποσταλεί πριν λήξει η περίοδος ακύρωσης. Το προϊόν (-τα) αποστέλλεται στον πωλητή εντός 30 ημερών από την ημέρα της φυσικής κατοχής του.
 • . Ο πωλητής επιστρέφει, σε περίπτωση υπαναχώρησης από την σύμβαση, την λιανική τιμή που ελήφθη για το προϊόν που αγοράστηκε (εκτός από τα έξοδα παράδοσης) εντός 30 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ο πωλητής έλαβε την ανακοίνωση της απόσυρσης και αφού έχουν επιστραφεί τα προϊόντα στην αρχική του κατάσταση χωρίς την οποιαδήποτε αλλοίωση πάνω σε αυτά καθώς και τη συσκευασία όπου αυτή υπάρχει.

Για την επιστροφή χρημάτων, ο πωλητής χρησιμοποιεί τραπεζικό λογαριασμό τον οποίο πιστώνει με το συνολικό ποσό. Η επιστροφή δεν συνεπάγεται οποιαδήποτε αμοιβή εις βάρος του πελάτη. Η επιστροφή της αξίας θα πιστωθεί στον τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει ο πελάτης μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος και θα επιβαρυνθεί με τα έξοδα αποστολής και επιστροφής εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία μας ενημερώσατε για την απόφαση να υπαναχωρήσετε από την σύμβαση, παρακρατώντας την ως άνω επιστροφή μέχρι να λάβουμε πίσω τα αγαθά.

 • . Για να έχετε το δικαίωμα πλήρους επιστροφής χρημάτων, το προϊόν (τα προϊόντα) πρέπει να επιστραφεί στην αρχική του συσκευασία. Ο πελάτης δικαιούται να χρησιμοποιεί το προϊόν (τα προϊόντα) μόνο στον βαθμό, που είναι απαραίτητο, για να ελέγξει εάν το προϊόν συμμορφώνεται με την περιγραφή και την λειτουργία του, όπως αναμένεται.

Ο πελάτης ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια αξίας του προϊόντος (-ων) λόγω της χρήσης του προϊόντος από τον πελάτη, που υπερβαίνει την νόμιμη χρήση, όπως περιγράφεται στην παρούσα ρήτρα. Σε μία τέτοια περίπτωση, ο πωλητής δικαιούται να προβεί σε αναλογική παρακράτηση του ποσού που επιστρέφεται, λαμβάνοντας υπόψη την απώλεια αξίας, όπως περιγράφεται παραπάνω.

 • . Το δικαίωμα του πελάτη να αποχωρήσει από τη σύμβαση, δεν ισχύει για συμβάσεις σχετικά με την αγορά προϊόντων που έχουν κατασκευαστεί για να μετρηθούν ή είναι σαφώς εξατομικευμένες ή που από τη φύση τους δεν μπορούν να επιστραφούν χωρίς κίνδυνο γρήγορης λήξης ή αλλοίωσης.
 • 9στ. Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει στην περίπτωση προμήθειας σφραγισμένων αγαθών, τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση.
 • . Αν σε κάποιο προϊόν που παραλάβατε και εντός 3 ημερών, εντοπίσατε κάποιο κατασκευαστικό πρόβλημα και δεν χρησιμοποιήθηκε, τότε μπορείτε να το επιστρέψετε χωρίς καμία επιπλέον χρέωση και αφού ελεγχθεί από την κατασκευάστρια εταιρεία και διαπιστωθεί ότι βρέθηκε λάθος σε αυτό, τότε το ποσό της αξίας θα σας επιστραφεί ακέραιο σε τραπεζικό λογαριασμό που θα αποστείλετε με ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση info@horsetack.gr.
 • . Αν σε κάποιο προϊόν που παραγγείλετε και κατά την διάρκεια της χρήσης του εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία αγοράς, παρουσιάστηκε κάποιο κατασκευαστικό λάθος και αφού τηρήσατε τους σωστούς κανόνες χρήσης και συντήρησής του, μπορείτε να επιστρέψετε το προϊόν και – αφού ελεγχθεί από την κατασκευάστρια εταιρεία και διαπιστωθεί όντως πρόβλημα σε αυτό – θα σας επιστραφεί επιδιορθωμένο ή θα αντικατασταθεί με καινούργιο.
 • . Σε οποιοδήποτε προϊόν και αφού έχει παρουσιαστεί εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία αγοράς πρόβλημα κατασκευαστικό και μόνο σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να ζητηθεί αντικατάσταση του προϊόντος, αφού ελεγχθεί από τον κατασκευαστή και το αίτημα σας γίνει αποδεκτό. Στην προκειμένη περίπτωση ο ιστότοπος horsetack.gr δεν φέρει οποιαδήποτε άλλη ευθύνη.

 

 1. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
 • 10α. Εκτός από τα παραδείγματα που αναφέρονται ρητά ανωτέρω ή όπου απαιτείται από τον νόμο, ο πωλητής και ο πελάτης επικοινωνούν κυρίως μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα οποία και τα δύο μέρη αναγνωρίζουν και συμφωνούν ως έγκυρο μέσο επικοινωνίας. Ο πωλητής μπορεί επίσης να επικοινωνήσει με τον πελάτη, είτε μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας είτε μέσω τρίτων φορέων εφοδιαστικής, για σκοπούς αντιμετώπισης της αγοράς του πελάτη και της παράδοσης ή επιστροφής του προϊόντος (-ων), χρησιμοποιώντας τον αριθμό τηλεφώνου που παρέχει ο πελάτης.
 • 10β. Γραπτές επικοινωνίες με τον πωλητή, καθώς και οποιεσδήποτε καταγγελίες, θεωρούνται έγκυρες, μόνο εάν αποστέλλονται στις ακόλουθες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@horsetack.gr.
 • 10γ. Και τα δύο μέρη μπορούν να αλλάξουν τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ανά πάσα στιγμή για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, υπό την προϋπόθεση ότι θα ειδοποιήσουν αμέσως το άλλο μέρος, χρησιμοποιώντας τις υπάρχουσες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είναι γνωστές στα μέρη.

 

 1. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
 • 11α. Ο πελάτης δηλώνει ρητά ότι έχει διαβάσει και αποδεχθεί την δήλωση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του ηλεκτρονικού καταστήματος HORSETACK.GR
 • 11β. Η HORSETACK ενημερώνει τους όρους χρήσης της υπηρεσίας και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, για να παρέχει ακόμα μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με τα δεδομένα, που συλλέγει για εσάς, τον τρόπο που χρησιμοποιούνται και τα στοιχεία ελέγχου, που διαθέτετε για τα προσωπικά σας δεδομένα.

Αυτές οι ενημερώσεις ισχύουν από τις 01.04.2023 για όσες εταιρείες τηρούν βάσεις δεδομένων και συναινείτε με αυτές, εφόσον κάνετε χρήση της υπηρεσίας.
Πρόκειται για τον νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΕ 2016/679). Τηρώντας λοιπόν τους κανόνες εμπιστευτικότητας και απορρήτου, σύμφωνα με την γενική μας Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, πρέπει να έχουμε την ρητή σας συγκατάθεση, ώστε να τηρούμε τα στοιχεία σας, με σκοπό την επικοινωνία μας μαζί σας με διάφορους τρόπους και μέσα.

 

 1. ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
 • 12α. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφισβήτησης βάσει ή σε σχέση με την παρούσα συμφωνία, τα μέρη συμφωνούν να προσπαθήσουν να επιλύσουν φιλικά τις διαφορές μεταξύ τους.
 • 12β. Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ του πωλητή και ενός πελάτη, ο οποίος θεωρείται επίσης καταναλωτής για τους σκοπούς της εφαρμογής της Οδηγίας της Ε.Ε. 524/2013, σχετικά με τις συμβατικές υποχρεώσεις που απορρέουν από την σύμβαση πώλησης, που συνάπτεται ηλεκτρονικά μεταξύ των Μερών, ο πωλητής ενημερώνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναπτύξει και προσφέρει μία ηλεκτρονική πλατφόρμα επίλυσης διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) προκειμένου να επιλύσει εξωδικαστικές συμβατικές διαφορές μεταξύ του πωλητή και του καταναλωτή-πελάτη.

Η πλατφόρμα ΗΕΔ είναι προσβάσιμη μέσω της ακόλουθης ιστοσελίδας: http://ec.europa.eu/odr. Χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα ODR, ο Πελάτης-καταναλωτής μπορεί να υποβάλλει καταγγελία σχετικά με την σύμβαση πώλησης μέσω διαδικτύου που συνάπτεται με τον πωλητή. Ο προαναφερόμενος ιστότοπος http://ec.europa.eu/odr περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τον πελάτη-καταναλωτή σχετικά με την υποβολή καταγγελίας και την διαδικασία, που θα ακολουθήσει.

 • 12γ. Εάν κάποια διαφορά δεν έχει επιλυθεί εξωδικαστικώς, η διαφορά παραπέμπεται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων των Αθηνών (Ελλάδα).

 

 1. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η σύμβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο.

 

 1. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 • 14α. Οι διατάξεις που περιέχονται στους παρόντες γενικούς όρους πώλησης ακυρώνουν και αντικαθιστούν οποιαδήποτε προηγούμενη συμφωνία, κατανόηση ή διαπραγμάτευση, γραπτή ή προφορική, μεταξύ των μερών σχετικά με την αγορά των παραγγελθέντων προϊόντων.
 • 14β. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε ρήτρα κριθεί ανεφάρμοστη, αυτό δεν ακυρώνει ολόκληρη την σύμβαση.
 • 14γ. Η σύμβαση για την αγορά των προϊόντων θα συναφθεί στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά.
 • 14δ. Ο πωλητής μπορεί να τροποποιήσει αυτούς τους Γενικούς Όρους Πώλησης ανά πάσα στιγμή. Η σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του πελάτη και του πωλητή διέπεται από τους Γενικούς Όρους Πώλησης, που ισχύουν κατά την σύναψη της σύμβασης μεταξύ του πελάτη και του πωλητή.
 • 14ε. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή / αναδημοσίευση του περιεχομένου του horsetack.gr (κείμενα, άρθρα και φωτογραφίες) με οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή μη, χωρίς την άδεια μας (Νόμος πνευματικής ιδιοκτησίας 2121/1993, όπως τροποποιήθηκε με τον Νόμο 4481/2017).  Η αναπαραγωγή / αναδημοσίευση του περιεχομένου (κείμενα, άρθρα και φωτογραφίες) του horsetack.gr επιτρέπεται μόνο όταν γίνεται εν γνώση μας και με αναφορά της πηγής του.

 

 1. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

Ο πελάτης δηλώνει ότι έχει διαβάσει προσεκτικά τους γενικούς όρους και εγκρίνει ρητά τις ακόλουθες διατάξεις: Άρθρο 3 (Διαθεσιμότητα των προϊόντων), Άρθρο 7 (Περιορισμοί ευθύνης), Άρθρο 12 (Νομική δικαιοδοσία) και το Άρθρο 13 (Εφαρμοστέο δίκαιο).

Η Horsetack έχει τροποποιήσει του Όρους χρήσης και την Πολιτική απορρήτου της, προκειμένου να αντικατοπτρίζουν τις νέες δυνατότητες που προσφέρει και να συμμορφώνονται με την νέα νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των δεδομένων.

Διαβάστε τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική απορρήτου, όπου περιγράφεται με ποιον τρόπο συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και κοινοποιούμε τα στοιχεία σας.

Στην επόμενη οθόνη θα δείτε περισσότερες πληροφορίες για τις πρακτικές που εφαρμόζουμε σε σχέση με τα δεδομένα και θα έχετε την δυνατότητα να αποδεχτείτε τους Όρους Xρήσης για να συνεχίσετε να έχετε την δυνατότητα αγοράς από την HORSETACK μέσω διαδικτύου.

Με την αποδοχή των όρων χρήσης και της πολιτικής απορρήτου του ηλεκτρονικού καταστήματος HORSETACK.GR καταχωρούμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας στη βάση μας σύμφωνα με τους ορισμούς του νόμου και με ορισμένη πολιτική χρονικής διατήρησης και διαγραφής προσωπικών δεδομένων.

 • Ενημερώνομαι για όλες τις προσφορές και τα νέα προϊόντα μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που έχω γνωστοποιήσει.
 • Ενημερώνομαι για τα εταιρικά νέα μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που έχω γνωστοποιήσει.

Ποια προσωπικά δεδομένα καταχωρούμε;

 • Ονοματεπώνυμο.
 • Ηλεκτρονική διεύθυνση.
 •  Διεύθυνση παραγγελίας.
 •  Τηλέφωνο (κινητό).
 • Φορολογικά στοιχεία (σε περίπτωση τιμολογίου).

(τα κουτάκια/checkboxes δεν θα πρέπει να είναι προ-συμπληρωμένα. Αν τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη μεταβιβάζονται σε τρίτους συνεργάτες, θα πρέπει να υπάρχει ξεκάθαρη αναφορά μαζί με κουτάκι επιλογής για την συναίνεση του χρήστη).

 

Horsetack Hellas O.E.